POISE bokhandel fungerar som distributionscentral och arkiv för ett internationellt nätverk av förlag för småskaligt producerade poesiböcker och poesitidskrifter.
   För att få information om var bokhandeln kommer finnas härnäst: skicka ett mail till

info@poiseforlag.se

med "nyhetsbrev" i ämnesfältet.Förlag, tidskrifter och utgivare som finns representerade:

Chateaux →
Collwood Villa →
England Forlag →
Éric Pesty Éditeur →
Forlaget Virkelig →
Kolon Forlag →
Korrex Press →
Lina Nordenström →
Martin Högström
Peter Thörneby
Relä →
Rue Lord Byron →
Tydningen →