POISE bokhandel fungerar som distributionscentral och arkiv för ett internationellt nätverk av förlag för småskaligt producerade poesiböcker och poesitidskrifter.Förlag, tidskrifter och utgivare som finns representerade:

Chateaux →
Collywood Villa →
England Forlag →
Korrex Press
Lina Nordenström →
Peter Thörneby
Relä →
Tydningen →