POISE är ett förlag och en ambulerande bokhandel för poesi.katalog

böcker:

Förkastningarna
ISBN: 978-9-19-859052-4
52 sidor (220 x 120 mm)
Illustration: Lena Helac

Förkastningarna av Martin Högström består av ett antal stycken, block, dikter som på olika sätt föregriper, avbryter och övertar varandras utsägande för att uppnå den högre grad av mening som utgörs av det känslomässiga. Avgränsade avtryck av liv uppdelade i två delar: "Frilagda försök att tala" och "Konstitutionellt liv".

Martin Högström är poet, översättare och en av redaktörerna för förlaget Chateaux. Han är verksam i Stockholm. Förkastningarna är hans första poesibok i Sverige på drygt tio år.

R0–R4
ISBN: 978-91-985905-1-7
82 sidor (130 x 200 mm)

R0–R4 är en samling dikter om Sveriges första kärnreaktorer och kraftverk: R0 i Studsvik, R1 i Stockholm, R2 i Studsvik, R3 i Ågesta och R4 i Marviken. Dikterna dokumenterar kraftverkens uppbyggnad, drift, roll i det svenska kärnkraftsprogrammet samt avveckling och rivning.


Genom att utgå från en förståelse av plats som inte bara fysisk lokalitet, utan även som diskursivt och empiriskt överlappande fält, utvidgar R0–R4 föreställningen av de olika geografiska områdena som något avgränsat och enhetligt. Dikten blir ett modus för en experimentell historiografi. En poesi som letar sig in i rum som ”tar skydd i det svenska språket”; uppgår i arbeten där ”man följer sin egen hand runt dygnets kortsidor”.


Delarna i R0–R4 har tidigare offentliggjorts i olika tidskrifter och utställningsrum, bland annat i OEI och Gresshoppene har ingen konge.


Filip Lindberg är poet, kritiker, redaktör för tidskriften Tydningen och förläggare för bokförlaget Relä. Han är verksam i Stockholm.


visit:

Visit 01
Publikation i visitkortsformat (96 x 60 mm)

Visit är en tidskrift som utkommer med ojämna mellanrum.

Tidskriften trycks hos Chateaux i Aspudden.

Visit 02
Publikation i visitkortsformat (96 x 60 mm)

Visit är en tidskrift som utkommer med ojämna mellanrum.

Tidskriften trycks hos Chateaux i Aspudden.

Visit 03
Publikation i visitkortsformat (96 x 60 mm)

Visit är en tidskrift som utkommer med ojämna mellanrum.

Tidskriften trycks hos Chateaux i Aspudden.

Visit 04
Publikation i visitkortsformat (96 x 60 mm)

Visit är en tidskrift som utkommer med ojämna mellanrum.

Tidskriften trycks hos Chateaux i Aspudden.